Zer da?

Lletra: Què és?

#5 Què és?

Q
uè és un amic si no és un somriure un fragment de sol entre foscos núvols.

Què és un bon amic si no és un tros de cor el tirar-te una mà quan realment ho requereixen quan no podem valer-nos per nosaltres mateixos.

Mira mira al teu voltant si vols construir el teu futur i no descuidis tot el que hem après junts.

El que hem gaudit el que hem patit

tot el que hem aconseguit el que hem lluitat les nostres cares partides.

El que hem perdut el que hem guanyat els secrets conservats els trossos perduts el teu cor partit l'alba que torna després de l'ocàs...

Què és, què és? L'amor veritable una mirada certa entre totes les altres la magarrufa d'un nen en una lúgubre jornada.

Entre els dos...

El que hem gaudit...