Hitz artien galdute

Lletra: Perdut entre paraules

#10 Perdut entre paraules

S
óc un oient de les teves paraules, un simple oient, un protestant ressentit, un titella fracturada.

Estic perdut entre paraules, i no puc veure, de nou perdut entre paraules.

Sóc un necessitat de les teves mans, un simple necessitat, una persona simple que desitja viure sense problemes.

Estic perdut entre paraules, i no puc veure, de nou perdut entre paraules.

Digues-me què amagues per a nosaltres. Digues-ho, digues-ho d'una vegada què ens depara el futur.

Oh! Felicitat absoluta, oh! O resignació.

Sóc un oient de les teves paraules, un simple oient.